in English in English

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste Nice-Business Consulting Oy:n CV-tietokannalle

 1. Rekisterinpitäjä
  Nice-Business Consulting Oy
  PL 458, Valimotie 16
  00101 Helsinki
  Puh. +358 (0)2 930 2302
  E-mail: recruitment@nico.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
  Heidi Hietala
  Nice-Business Consulting Oy
  PL 458, Valimotie 16
  00101 Helsinki
  Puh. +358 (0)2 930 2302
  GSM. +358 (0)40 920 1290
 3. Rekisterin nimi
  Nice-Business Consulting Oy:n CV-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  CV-tietokannan tietoja käytetään Nice-Business Consulting Oy:n saamissa toimeksiannoissa, joissa Nice-Business Consulting Oy:n asiakkaalle etsitään yhtä tai useampaa työntekijää. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa Nice-Business Consulting Oy:n CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuu kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  CV-tietokanta toimii Internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu Nice-Business Consulting Oy:n sisäiseen käyttöön.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  CV-tietokannan käyttöoikeus on Nice-Business Consulting Oy:n toimeksiantoihin osallistuvilla työntekijöillä.
  Palvelun tarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.