in English in English

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste Fujitsu Finland Oy:n CV-tietokannalle

 1. Rekisterinpitäjä
  Fujitsu Finland Oy
  Valimotie 16, PL 100
  00012 FUJITSU
  Puh. +358 (0)2 930 2302
  E-mail: jobs@fi.fujitsu.com
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
  Heidi Hietala
  Fujitsu Finland Oy
  Valimotie 16, PL 100
  00012 FUJITSU
  Puh. +358 (0)2 930 2302
  GSM. +358 (0)40 920 1290
 3. Rekisterin nimi
  Fujitsu Finland Oy:n CV-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  CV-tietokannan tietoja käytetään Fujitsu Finland Oy:n saamissa toimeksiannoissa, joissa Fujitsu Finland Oy:n asiakkaalle etsitään yhtä tai useampaa työntekijää. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa Fujitsu Finland Oy:n CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuu kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  CV-tietokanta toimii Internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu Fujitsu Finland Oy:n sisäiseen käyttöön.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  CV-tietokannan käyttöoikeus on Fujitsu Finland Oy:n toimeksiantoihin osallistuvilla työntekijöillä.
  Palvelun tarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.