WEB-KEHITTÄJÄ / WEB DEVELOPER – OPEN APPLICATION

NICO on ICT-alan rekrytointi- ja asiantuntijapalveluyritys. Etsimme jatkuvasti eri alojen asiantuntijoita asiakkaidemme mielenkiintoisiin projekteihin. NICO tarjoaa palkitsevan työskentelymallin kokeneille ICT-ammattilaisille. NICO, Nice-business Consulting Oy, on osa Fujitsu-konsernia.

Visiomme on olla yrittäjähenkisen ICT-ammattilaisen paras työpaikka. Nicolaisena pystyt vaikuttamaan työmäärääsi kuten yksityisyrittäjä, mutta ilman yrittäjävastuuta. Kevyen organisaatiorakenteemme ansiosta voimme maksaa kilpailukykyisen palkan ja edut, vakituisen työsuhteen lisäksi.

Tehtävän kuvaus

Asiakkaamme etsivät jatkuvasti kokeneita web-kehittäjiä ja me haluamme varautua tuleviin asiakastarpeisiin kasvattamalla potentiaalisten nicolaisten joukkoa. Toimeksiannosta riippuen työtehtäväsi voivat liittyä esimerkiksi käyttäjäkokemuksen parantamiseen, nykyisen sovelluksen modernisointiin tai saatatpa päästä osallistumaan myös back end –kehitykseen. Tärkeintä on, että osaat nähdä asiat loppukäyttäjän näkökulmasta. Työskentelet osana asiakkaan ohjelmistokehitystiimiä.

Haetut taidot ja kokemus

Sinulla tulisi olla vahva osaaminen ja kokemus joistakin näistä:

 • HTML, XML, CSS, PHP, Javascript, Ruby on Rails
 • Java, Java EE, Scala
 • Play Framework, AngularJS, Ember tai React
 • API teknologiat, RESTful API
 • SQL, MongoDB tai muut tietokannat
 • Google Analytics ja hakukoneoptimointi (SEO)
 • Vai osaatko jotain muuta? Kuvaile tarkemmin hakemuksessa ja CV:ssä.

Arvostamme lisäksi kokemusta seuraavista:

 • Projektin- ja versionhallintaohjelmistot: Jira, Git, CVS tms.
 • Ketterät menetelmät: Agile, Lean, SAFe, TDD
 • Web based technologies, Software as a Service (SaaS)
 • Linux, Android, iOS

Muut toivotut ominaisuudet:

 • Kiinnostus uusia teknologioita ja niiden luomia mahdollisuuksia kohtaan
 • Kyky ymmärtää kokonaisuudet ja omaksua uutta tietoa nopeasti
 • Oma-aloitteinen ja itsenäinen työote
 • Sujuva suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito
 • Yhteistyökyky, niin projektijohdon kuin tiimiläisten kanssa, jotta uusien ratkaisujen ja parannusten määrittely, suunnittelu sekä toteuttaminen onnistuvat
 • Työt tehdään usein asiakkaan toimistolla, joten ymmärrys asiakastyöstä ja konsulttimainen ote työhön on eduksi
 • Halu tehdä työt laadukkaasti ja asiakas huomioiden

Kiinnostuitko? Täytä oheinen avoin hakemus ja kerro lisää itsestäsi, osaamisestasi ja siitä millaisia projekteja/työtehtäviä haluaisit tehdä. Kysymyksiin vastataan osoitteessa: recruitment(at)nico.fi.


NICO is specialized in ICT sector recruitments and staffing services. We are continuously searching for experts to work with our clients’ interesting projects. NICO offers an awarding working model for experienced ICT professionals. NICO, Nice-business Consulting Oy, is part of Fujitsu Corporation.

Our vision is to be the best employer for ICT professionals with an entrepreneurial mindset. As a Nico employee, you have the opportunity to affect your workload in the same way as an entrepreneur but without the entrepreneurial responsibilities. Thanks to our light organization, we can offer you competitive compensation and other benefits, in addition to permanent employment. For more information, please see http://nico.fi/.

Job description

Our clients are constantly looking for talented web developers and we are trying to build a pool of experts. Depending on the assignment your task might be for example to improve the user experience, modernize the current application or maybe to participate in back end development as well. The main thing is, that you can see the world from the end-users’ perspective. You will be working as a part of our customer’s software development team.

Desired Skills and Experience

You should have good understanding of the following (or at least some of them):

 • HTML, XML, CSS, PHP, Javascript and single page applications, Ruby on Rails
 • Java, Java EE, Scala
 • Play Framework, AngularJS, Ember or React
 • API technologies, RESTful API
 • SQL, MongoDB or other databases
 • Google Analytics and Search Engine Optimization
 • Something else? Please describe in your application and CV.

We also value experience in:

 • Project management systems and version control systems: Jira, Git, CVS etc.
 • Agile methods: Agile, Lean, SAFe, TDD
 • Web based technologies, Software as a Service (SaaS)
 • Linux, Android, iOS

Other good qualities:

 • Creative mind and passion to understand the possibilities of new technology
 • Ability to understand the big picture and quickly assimilate new information
 • Willingness to take initiative and work independently
 • Good communication skills (the need of Finnish skills depends on the customer)
 • Ability to collaborate with project management and team members to design, plan, and develop new solutions and enhancements
 • Work is usually done at customer premises, hence understanding of customer work and a consultant mindset is a plus
 • Focus on quality and customer satisfaction

Are you interested? Please fill in this open application and tell us more about yourself and your expertise and what kind of projects are you interested in. For more information, please contact recruitment(at)nico.fi

Hakukriteerit
Paikkakunta
Yritys
Nico