INTEGRAATIOASIANTUNTIJA / INTEGRATION SPECIALIST – OPEN APPLICATION

NICO on ICT-alan rekrytointi- ja asiantuntijapalveluyritys. Etsimme jatkuvasti eri alojen asiantuntijoita asiakkaidemme mielenkiintoisiin projekteihin. NICO tarjoaa palkitsevan työskentelymallin kokeneille ICT-ammattilaisille. NICO, Nice-business Consulting Oy, on osa Fujitsu-konsernia.

Visiomme on olla yrittäjähenkisen ICT-ammattilaisen paras työpaikka. Nicolaisena pystyt vaikuttamaan työmäärääsi kuten yksityisyrittäjä, mutta ilman yrittäjävastuuta. Kevyen organisaatiorakenteemme ansiosta voimme maksaa kilpailukykyisen palkan ja edut, vakituisen työsuhteen lisäksi.

Tehtävän kuvaus

Asiakkaamme etsivät jatkuvasti kokeneita integraatioasiantuntijoita / integraatioarkkitehtejä ja me haluamme varautua tuleviin asiakastarpeisiin kasvattamalla potentiaalisten nicolaisten joukkoa. Toimeksiannosta riippuen työtehtäväsi voivat liittyä järjestelmäintegraatioiden haasteisiin, uusien rajapintojen luomiseen vanhoihin järjestelmiin tai järjestelmien optimointiin. Tehtäviisi kuuluu implementoinnin ja koodaamisen lisäksi määrittelyä, suunnittelua ja asiakkaan eri järjestelmiin, ohjelmistoarkkitehtuuriin sekä prosesseihin tutustumista. Suunnittelet ratkaisut ja informaatiojärjestelmät yhdessä asiakkaan kanssa. Service-Oriented Architecture (SOA), Business Process Management tools (BPM), Enterprise Service Buses (ESB) ja Enterprise Application Integration (EAI) ovat arkipäivääsi.

Haetut taidot ja kokemus

Sinulla tulisi olla vahva osaaminen ja kokemus joistakin näistä:

 • Integraatioväylät ja -työkalut
  • Oracle Service Bus (OSB), Oracle SOA Suite, WebLogic Integration, Fusion Middleware
  • IBM Integration Bus, IBM WebSphere, MQ, DataPower. API Management
  • Microsoft BizTalk, Azure
  • Mule ESB, Talend ESB
  • Apache ServiceMix, Apache Camel
 • Tiedonsiirtotavat ja -standardit: SOAP, REST, HTTP, FTP, JMS, WDSL, JDBC, XSLT, SQL
 • Tiedonsiirtoformaatit: XML, CSV, JSON
 • Vai osaatko jotain muuta? Kuvaile tarkemmin hakemuksessa ja CV:ssä.

Arvostamme lisäksi kokemusta seuraavista:

 • Ketterät menetelmät: Agile, Lean, SAFe, TDD
 • Java, Java EE, JavaScript, .NET
 • Windows- ja Linux-palvelimet

Muut toivotut ominaisuudet:

 • Kiinnostus uusia teknologioita ja niiden luomia mahdollisuuksia kohtaan
 • Kyky ymmärtää kokonaisuudet ja omaksua uutta tietoa nopeasti
 • Oma-aloitteinen ja itsenäinen työote
 • Sujuva suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito
 • Yhteistyökyky, niin projektijohdon kuin tiimiläisten kanssa, jotta uusien ratkaisujen ja parannusten määrittely, suunnittelu sekä toteuttaminen onnistuvat
 • Työt tehdään usein asiakkaan toimistolla, joten ymmärrys asiakastyöstä ja konsulttimainen ote työhön on eduksi
 • Halu tehdä työt laadukkaasti ja asiakas huomioiden

Kiinnostuitko? Täytä oheinen avoin hakemus ja kerro lisää itsestäsi, osaamisestasi ja siitä millaisia projekteja/työtehtäviä haluaisit tehdä. Kysymyksiin vastataan osoitteessa: recruitment(at)nico.fi.


NICO is specialized in ICT sector recruitments and staffing services. We are continuously searching for experts to work with our clients’ interesting projects. NICO offers an awarding working model for experienced ICT professionals. NICO, Nice-business Consulting Oy, is part of Fujitsu Corporation.

Our vision is to be the best employer for ICT professionals with an entrepreneurial mindset. As a Nico employee, you have the opportunity to affect your workload in the same way as an entrepreneur but without the entrepreneurial responsibilities. Thanks to our light organization, we can offer you competitive compensation and other benefits, in addition to permanent employment.

Job description

Our clients are constantly looking for talented integration specialists / integration architects and we are trying to build a pool of experts. Depending on the assignment your tasks might be related to system integration challenges, updating old systems with new interfaces or optimizing the current solution. In addition to implementing and coding, your job includes requirement analysis, designing and getting familiar with customer’s system architecture and processes. You design solutions and information systems in co-operation with customers’ developers and service engineers. Service-Oriented Architecture (SOA), Business Process Management tools (BPM), Enterprise Service Buses (ESB) and Enterprise Application Integration (EAI) are present every day.

Desired Skills and Experience

You should have good understanding of the following (or at least some of them):

 • Integration buses and tools:
  • Oracle Service Bus (OSB), Oracle SOA Suite, WebLogic Integration, Fusion Middleware
  • IBM Integration Bus, IBM WebSphere, MQ, DataPower. API Management
  • Microsoft BizTalk, Azure
  • Mule ESB, Talend ESB
  • Apache ServiceMix, Apache Camel
 • Data transfer protocols and standards: SOAP, REST, HTTP, FTP, JMS, WDSL, JDBC, XSLT, SQL
 • Data transfer formats: XML, CSV, JSON
 • Something else? Please describe in your application and CV.

We value also experience in:

 • Agile software development: Agile, Lean, SAFe, TDD
 • Java, Java EE, JavaScript, .NET
 • Windows and Linux servers

Other good qualities:

 • Creative mind and passion to understand the possibilities of new technology
 • Ability to understand the big picture and quickly assimilate new information
 • Willingness to take initiative and work independently
 • Good communication skills (the need of Finnish skills depends on the customer)
 • Ability to collaborate with project management and team members to design, plan, and develop new solutions and enhancements
 • Work is usually done at customer premises, hence understanding of customer work and a consultant mindset is a plus
 • Focus on quality and customer satisfaction

Are you interested? Please fill in this open application and tell us more about yourself and your expertise and what kind of projects you are interested in. For more information, please contact recruitment(at)nico.fi.

Hakukriteerit
Paikkakunta
Yritys
Nico