PROSESSIKONSULTTI / PROCESS CONSULTANT - OPEN APPLICATION

NICO on ICT-alan rekrytointi- ja asiantuntijapalveluyritys. Etsimme jatkuvasti eri alojen asiantuntijoita asiakkaidemme mielenkiintoisiin projekteihin. NICO tarjoaa palkitsevan työskentelymallin kokeneille ICT-ammattilaisille. NICO, Nice-business Consulting Oy, on osa Fujitsu-konsernia.

Visiomme on olla yrittäjähenkisen ICT-ammattilaisen paras työpaikka. Nicolaisena pystyt vaikuttamaan työmäärääsi kuten yksityisyrittäjä, mutta ilman yrittäjävastuuta. Kevyen organisaatiorakenteemme ansiosta voimme maksaa kilpailukykyisen palkan ja edut, vakituisen työsuhteen lisäksi. Lisätietoja osoitteesta http://nico.fi/.

Tehtävän kuvaus

Asiakkaamme etsivät säännöllisesti kokeneita prosessikonsultteja, jotka ymmärtävät korkean laadun ja jatkuvan parantamisen merkityksen tuloksellisessa ja tehokkaassa liiketoiminnassa. Me haluamme varautua tuleviin asiakastarpeisiin kasvattamalla potentiaalisten nicolaisten joukkoa. Haemme erityisesti henkilöitä, jotka kykenevät tulkitsemaan yrityksen mittareita ja hyödyntämään tuloksia prosessien parantelussa ja tehokkuuden lisäämisessä, ottaen kuitenkin huomioon liiketoiminnan tarpeet. Löydät parhaat ratkaisut yhdessä liiketoiminnan vastuuhenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa. Kykenet keräämään tiedot itsenäisesti ja dokumentoit tulokset tarkasti esim. piirtämällä prosessikuvaukset ja mallintamalla toiminnot.

Haetut taidot ja kokemus

Sinulla tulisi olla vahva osaaminen ja kokemus joistakin näistä:

 • Laatujärjestelmät sekä prosessien kehittäminen ja automatisointi
 • Liiketoiminnan tarpeiden ymmärtäminen ja vaatimusmäärittely
 • Tiedon kerääminen, dokumentointi ja analysointi
 • Prosessien kuvaaminen ja mallintaminen
 • Tehokkuusmittariston luominen
 • Toimijoiden ja sidosryhmien roolien määrittely
 • Muutosjohtaminen, siirtyminen nykytilasta tavoitetilaan

Arvostamme lisäksi kokemusta seuraavista:

 • Prosessikuvaustyökalut, kuten QPR, Minitab, Excel, Visio
 • Prosessikehityssertifikaatit, kuten Lean Six Sigma tai SAFe
 • Liiketoimintatuntemus esim. pankki- ja vakuutusalalta tai vähittäiskaupasta
 • Vai osaatko jotain muuta? Kuvaile tarkemmin hakemuksessa ja CV:ssä.

Muut toivotut ominaisuudet:

 • Rakentava ja analyyttinen toimintapa, laatunäkökulma huomioiden
 • Kyky ymmärtää kokonaisuudet ja omaksua uutta tietoa nopeasti
 • Hyvät vuorovaikutus- ja esiintymistaidot
 • Yhteistyökyky tiimin ja sidosryhmien kanssa
 • Kyky vakuuttaa muut parannusten hyödyistä
 • Sujuva suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito
 • AMK- tai korkeakoulutasoinen koulutus

Tarjoamme sinulle

 • Mielenkiintoisia ja monipuolisia hankkeita
 • Laajan, ammattitaitoisen ja aktiivisen kollegayhteisön
 • Erinomaiset mahdollisuudet kehittyä työssäsi ja rakentaa omaa urapolkuasi
 • Ison talon monipuoliset edut

Kiinnostuitko? Täytä oheinen avoin hakemus ja kerro lisää itsestäsi, osaamisestasi ja siitä millaisia projekteja/työtehtäviä haluaisit tehdä. Kysymyksiin vastaa Heidi Hänninen, +358-29-302 0089, recruitment@nico.fi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NICO is specialized in ICT sector recruitments and staffing services. We are continuously searching for experts to work with our clients’ interesting projects. NICO offers an awarding working model for experienced ICT professionals. NICO, Nice-business Consulting Oy, is part of Fujitsu Corporation.

Our vision is to be the best employer for ICT professionals with an entrepreneurial mindset. As a Nico employee, you have the opportunity to affect your workload in the same way as an entrepreneur but without the entrepreneurial responsibilities. Thanks to our light organization, we can offer you competitive compensation and other benefits, in addition to permanent employment. For more information, please see http://nico.fi/.

Job description

Our clients are constantly looking for talented process consultants, who understand the meaning of high quality and continuous improvement in efficient and effective business. We are trying to build a pool process specialists for future customer needs. We are especially searching for experts who are capable of interpreting company’s performance measurements and utilizing the data for process improvement and increasing efficiency, while keeping in mind the business requirements. You will work in close co-operation with customer’s business specialists and program management. You are able to collect the needed information and document the results in detail, using process mapping and modelling.

Desired Skills and Experience

You should have good understanding of the following (or at least some of them):

 • Quality systems and process improvement/automatization
 • Understanding and analyzing the business requirements
 • Collecting information, documenting and analyzing the data
 • Process description, mapping and modelling
 • Creating measurements for process quality and effectiveness
 • Defining the roles for process parties and stakeholders
 • Change management, evolving from current situation to target state

We also value experience in the following:

 • Process tools, like QPR, Minitab, Excel, Visio
 • Process improvement certificates, like Lean Six Sigma or SAFe
 • Business area knowledge from finance and insurance or retail
 • Or are you expert in something else? Please describe in your application and CV.

Other good qualities:

 • Constructive and analytical way of working with quality perspective
 • Ability to understand the big picture and quickly assimilate new information
 • Good presentation and communication skills (the need of Finnish skills depends on the customer)
 • Co-operative mindset with team and stakeholders
 • Ability to convince others about the necessity and benefits of the improvements
 • At least Bachelor’s degree

We offer you

 • Versatile and challenging projects
 • Wide and active network of professional colleagues
 • Excellent professional development opportunities and possibilities to guide your career path
 • Large company benefits

Are you interested? Please fill in this open application and tell us more about yourself and your expertise and what kind of projects are you interested in. For more information, please contact Heidi Hänninen, +358-29-302 0089, recruitment@nico.fi.

Search criterias
City
Company
Nico